uitburgering

Stilstaan bij je eigen afscheid en verliezen, helpt je te verbinden met jezelf en het leven.

wit-zeil

Je hoeft niet te wachten met de voorbereidingen van je uitburgering tot het moment dat je zicht krijgt op de horizon van je leven. Het moment dat je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent. Natuurlijk is het dan urgent om hierover je eigen visie te gaan ontwikkelen. Maar juist in deze periode wil je de energie die je op dat moment nog hebt, graag aanwenden voor de verbindingen die voor jou van belang zijn. Hoe fijn zou het dan zijn dat alles rondom jouw uitburgering al is voorbereid?

Juist als je nog geen zicht op sterven hebt, kun je kijken hoe jij je wilt voorbereiden op je toekomstige uitburgering. Wat je thuisvaart wensen zijn. Stilstaan bij ons eigen levenseinde, is ook stilstaan bij ons leven. Dus stilstaan bij je eigen uitburgering, helpt je ook om inhoud te geven aan je leven. Bij wat belangrijk is voor jou. Met andere woorden, de Thuisvaart gaat direct al merkbaar worden. Hier bewust tijd voor nemen, verhoogd de kwaliteit van leven en afscheid. Daarom spreek ik overal over levensbegeleiding.

Thuisvaart
Je kunt mijn visie lezen onder ‘Afscheid bij leven’. Het is van grote waarde om stil te staan bij leven en sterven. Bij jouw specifieke afscheid. Dan wordt er namelijk stilgestaan bij de mens die jij bent. Bij wat jij betekent in de harten van anderen én wat de harten van anderen voor jou betekenen. Het is van ongekende waarde en dat hoef je niet alleen te doen.

Veel dingen kunnen THUIS

Eigen regie
Zoals je hebt kunnen lezen bij mijn visie op afscheid, ondersteun ik mensen graag bij het leven en sterven en uiteindelijk bij het afscheid. Ik kan onafhankelijke adviezen geven. Na het overlijden komt er veel op de nabestaanden af. Daarom is het goed om vooraf een plan en een visie te hebben. Daardoor behouden de nabestaanden de regie. Dus dat vraagt om een voorbereiding. Veel handelingen die door derden worden gedaan, zullen ook financieel in rekening gebracht worden. Je kunt een aantal zaken prima zelf doen. Dat is zelfs ondersteunend in het hele proces. Ik geloof in méér zaken zelf doen en minder uitbesteden. En veel dingen kunnen THUIS. En natuurlijk blijven er derden nodig, maar het is mijn doel dat de regie bij jullie ligt. Daar zou ik het graag met je over hebben. Hoe eerder, hoe beter.

Praktisch
In een aantal bijeenkomsten gaan we samen een map vullen en aan het einde zitten daar alle documenten in die nodig zijn bij een uitburgering. Hierbij kun je denken aan wel/geen donor zijn, een afscheidsplan, een uitvaartplan, digitale consequenties, financiële en notariële stukken. Nu voor jezelf en later voor je nabestaanden, alles in één map. Dit kan nu al individueel en op termijn wil ik dit in groepen gaan doen. In een terminale situatie wijk ik hiervan af en gaan we direct aan de slag met wat nodig is. 

Neem bij vragen gerust contact op en weet dat er geen gekke vragen bestaan.

“Hij heeft mij geleerd om me niet angstig aan schijnzekerheden vast te klampen, maar naar buiten te stappen en te LEVEN”
Het is mijn missie om leven, sterven en de dood weer onderdeel te laten zijn van onze ervaring. Het sterven en de dood minder te formaliseren door allerlei zaken uit te besteden, maar juist betrokken te zijn.
Dat verbindt met jezelf en elkaar.

The website will be translated into English in 2023.

Are you straight or do you identify yourself within the lhbtiq+ community?

I work with people and love human beings beyond their gender, race, religion, and sexual orientation.

It’s you I’m interested in, whoever you are, regardless of any color or form.

You are very Welcome here.

With love, Nic